MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PORTAL RASMI SISTEM ONLINE
PERKHIDMATAN ONLINE
 Penawaran ujian MUET on Demand (MoD) mulai bulan April 2018.