Login Page Wednesday, 29 November 2023

 

     SIJIL KECEKAPAN BAHASA MELAYU
     BAGI WARGANEGARA ASING (SKBMW)
     TIKET PENDAFTARAN


SKBMW/D
 
 


 

Nombor Kad Pengenalan
 Contoh: 800729-08-5281 atau A2152856 atau ZSA001-001 atau Z 145259 atau R133696 atau R 143497  
Sila pastikan nombor kad pengenalan yang dimasukkan adalah betul seperti yang didaftarkan.