Halaman Keputusan Isnin, 27 Jun 2022

IMTIHAN AL-KAFAAH LI AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH (IKLA)

Keputusan Ujian 2022 


Nombor Kad Pengenalan Contoh:
800729085281 or A2152856 or ZSA001001 or Z145259 or R133696 or R143497
Sila pastikan nombor kad pengenalan yang ditaip masuk adalah betul.